รับสมัครงาน

1. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Shop Drawing         จำนวนหลายอัตรา

2. เจ้าหน้าที่บัญชี                                      จำนวนหลายอัตรา

3. โฟร์แมน                                              จำนวนหลายอัตรา

4. ผู้รับเหมาช่วง ( ติดตั้งรั้ว )                        จำนวนหลายอัตรา

5. เจ้าหน้าที่ประสานงาน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,182