เกี่ยวกับเรา

บริษัท  ปทุมธานีเฟนซ์เฮ้าส์ 

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ..2551.... จนถึงปัจจุบัน

โดยผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี ..2551.. ได้ดำเนินการ จดทะเบียนเป็น

                 บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์เฮ้าส์ จำกัด

ปี ..2552.. ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายของ

                 บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) รั้ว Fenzer

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย จำหน่ายและติดตั้ง

รั้วสำเร็จรูป ( รั้ว Fenzer ) และระบบงานเขื่อนกันดินต่างๆ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,181